QAFQAZ. Rus işi və tayfalararası məsələlər - Vasili Veliçko - SizinKitab
SizinKitab

QAFQAZ. Rus işi və tayfalararası məsələlər - Vasili Veliçko

Əsas qiymət 9.99₼
/

QAFQAZ. Rus işi və tayfalararası məsələlər - Vasili Veliçko - SizinKitab

Kitab haqqında


Tanınmış rus jurnalist vә tarixçi Vasili Veliçko 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Qafqazda yaşayıb. Xüsusən Tiflisdә çıxan “Qafqaz” qәzetinin redaktoru olarkәn bu yerlərin tarixi keçmişini yaxından öyrənib. Zaqafqaziyanı qarış-qarış gәzərək yerli xalqların adәt-әnәnәlәrini, һәyat tәrzini, yaşayış xüsusiyyәtlәrini araşdırıb. Ümumi nәticәlәr çıxararaq onlar һaqqında bir-birindәn dәyәrli mәqalәlәr yazıb. Bu kitabda müəllifin tarixi-etnoqrafik mәzmunlu mәqalәlәrinin bir qismi toplanıb.
Səhifə sayı - 288
ISBN 978-9952-38-375-1
Cild - Yumşaq