Platonla 90 dəqiqə - Pol Stretern - SizinKitab
SizinKitab

Platonla 90 dəqiqə - Pol Stretern

Əsas qiymət 3.49₼
/

Platonla 90 dəqiqə - Pol Stretern - SizinKitab

Kitab haqqındaBu kitabda klassik yunan fəlsəfəsinin ikinci böyük nümayəndəsi Platonun həyatı və yaradıcılığı ilə müfəssəl tanış olmaq imkanı var.
Platon Sokratın şagirdi, Aristotelin müəllimidir. O öz fəlsəfəsində əsas diqqəti varlıqla bağlı
məsələlərə, eləcə də dövlət və cəmiyyət problemlərinə yönəldib.
Platon özündən əvvəlki filosoflardan fərqli
olaraq hər şeyin əsasını hər hansı bir maddədə deyil, ideyada görürdü. O, hesab edirdi ki,
bizim yaşadığımız və duyduğumuz dünya gerçək deyil, çünki dəyişkəndir. Bütün şeylərin əsl
mahiyyəti onların görünüşündə yox, səbəblərində və ideyalarındadır.
Antik dövrdən bəri Platonun adı ilə əlaqələndirilən və əksər hissəsi dialoq formasında yazılan əsərlər külliyyatı uzun müddətdə formalaşıb. Zaman-zaman bu əsərlərə əlavələr də edilmiş, bəziləri isə itirilmişdir.
Platon bəşər tarixinin ən mühüm, nüfuzlu adamlarından, həm də qədim yunan və qərb fəlsəfəsində hakim mövqedə duranlardan biridir.
Səhifə sayı - 72
ISBN 978-9952-38-377-5
Cild - Yumşaq