Məsnəvidən hekayələr - Süheyl Seçkinoğlu - SizinKitab
SizinKitab

Məsnəvidən hekayələr - Süheyl Seçkinoğlu

Əsas qiymət 7.49₼
/

Məsnəvidən hekayələr - Süheyl Seçkinoğlu - SizinKitab

Kitab haqqında


Məsnəvi” XIII əsrin görkəmli simalarından olan Mövlanə (1207-1273) yaradıcılığının zirvəsi hesab olunur. Altı cild, iyirmi altı min beytdən ibarətdir. Çox istiqamətli və zəngin bir əsərdir. Hədis, kəlam, təsəvvüf, hekayətlərdən ibarətdir. Mövlana hekayətləri bir-birini tamamlamır və müx­təlif mövzuları əhatə edir. Təsvir etdiyi hadisələrlə oxucuya ibrət dərsi verir, bəzən heyvanların, bəzən insanların dili ilə Qurani-Kərimin bizə demək istədiklərini çatdırır. Sünel Seçkinoğlu bu əsərin içindəki hekayətləri beytlərdən ayırmış, zəhməti ilə oxucuya daha aydın, daha səlis şəkildə çatmasını təmin etmişdir
9789952269321
Cild - Yumşaq