Azərbaycan dilinin tarixi - Qəzənfər Kazımov - SizinKitab
SizinKitab

Azərbaycan dilinin tarixi - Qəzənfər Kazımov

Əsas qiymət 12.60₼
/

Azərbaycan dilinin tarixi - Qəzənfər Kazımov - SizinKitab

Altı fəsildən ibarət olan bu kitabda ulu dilin təşəkkülü və protodillərə ayrılması, protodillərin dialekt parçalanması əsasında dil ailələrinin yaranması, şumer-türk varisliyi, e.ə. III-I minilliklərdə protoazərbaycan dilinin inkişaf yolu - Azərbaycanda etnik tərkib və dil məsələləri, ümumxalq Azərbaycan dilinin (III-V əsrlər), sonrakı mərhələdə (VI-VIII əsrlər) Azərbaycan şifahi ədəbi dilinin formalaşmasını şərtləndirən amillər nəzərdən keçirilmiş, ilk dəfə olaraq təşəkkül dövrünün ölməz abidəsi olan "Dədə Qorqud"un dilinin sintaktik quruluşu geniş tədqiq edilmişdir. Son fəsil Azərbaycan yazılı ədəbi dilinin meydana çıxma tarixinə həsr olunmuşdur.
Bu çapda əsərin üzərində yenidən işlənmiş və о, yeni faktlarla zənginləşdirilmişdir.
Kitab ali məktəblərin müəllim və tələbələri, gənc elmi işçilər, Azərbaycan xalqının tarixi və dilinin mənşəyi ilə maraqlanan oxucular üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Azərbaycan dilində


ISBN: 978-9952-515-38-1

Yumşaq üz qabığı

680 səhifə

Ölçü: 148x210 mm

Qiymət: 12.60 AZN