Aristotellə 90 dəqiqə - Pol Stretern - SizinKitab
SizinKitab

Aristotellə 90 dəqiqə - Pol Stretern

Əsas qiymət 3.49₼
/

Aristotellə 90 dəqiqə - Pol Stretern - SizinKitab

Kitab haqqında


Aristotel, ehtimal ki, elmin bütün sahələrində
uğur qazanan ilk və ən böyük alim – ensiklope-
distdir. O, ruhun mahiyyəti və meteoroloji təza-
hürlər barədə mühakimələr apararaq, ən müxtə-
lif mövzularda – dəniz balıqqulaqlarının görü-
nüşündən tutmuş sonsuzluğa qədər hər şey-
dən, poeziyadan, incəsənətdən, yuxugörmənin
izahına qədər – əsərlər qoyub gedib. Aristotelin
idrakla bağlı toxunduğu bütün sahələrdə izi
vardır (yalnız riyaziyyatda Platon və platonizm
nəzəriyyəsi üstünlük təşkil edir). Bütün bunlar-
dan əlavə, Aristotel məntiqin də banisi sayılır.
Səhifə sayı - 72
ISBN 978-9952-38-378-2
Cild - Yumşaq