Akvinalı Tomas ilə 90 dəqiqə - Pol Stretern - SizinKitab
SizinKitab

Akvinalı Tomas ilə 90 dəqiqə - Pol Stretern

Əsas qiymət 3.49₼
/

Akvinalı Tomas ilə 90 dəqiqə - Pol Stretern - SizinKitab

Kitab haqqında


O, Aristotel metafizikası əsasında xristian ideologiyasını qurdu. Bu səbəbdən xristian fəlsəfəsinin banilərindən sayılır. Din ilə fəlsəfənin münasibətinə dair mülahizələri əsrlər boyu Avropa fikir tarixində hakim düşüncələrdən olub. Onun fəlsəfəsinə neoplatonizmin də ciddi təsiri vardır. Əsas fəlsəfi prinsipi din və zəkanın ahəngdarlığıdır: zəka iradədən yüksəkdir və həyatda Allahı dərk etməkdən daha mühümdür, bütün mövcudat Allahın yaratdığı iyerarxiya qaydasına tabedir.
Söhbət sxolastik fəlsəfənin ən görkəmli nümayəndəsi Akvinalı Tomasdan gedir. O, 13-cü əsrdə yaşayan italyan filosofdur. Gənc yaşlarında Dominikan cəmiyyətinin mənsublarından olub. Əsas əsərləri “Bütpərəstlər əleyhinə külliyyat” və “Teologiya külliyyatı” hesab olunur.
Bu kitabda siz ölümündən üç əsr sonra kilsə atası elan olunan Akvinalı Tomas ilə yaxından tanış olmaq fürsəti qazanacaqsınız.

ISBN ISBN 978-9952-38-398-0


Ölçü 120x185


Cild Yumşaq


Səhifə sayı 80


Tərcüməçi Əyyar Cəfərli


Nəşr tarixi 2022