Data Tutaşxia - Cabua Amirecibi - SizinKitab
SizinKitab

Data Tutaşxia - Cabua Amirecibi

Əsas qiymət 10.90₼
/

Data Tutaşxia - Cabua Amirecibi - SizinKitab 

Əsərdə bir-birinə qarşı duran qəhrəmanların biri məşhur, hörmətli, cəsur qaçaqdır, digəri ağıllı, yaxşı mənada hiyləgər jandarmeriya zabiti... Data Tutaşxia ilə Muşni Zarandianın mübarizəsini insanın özünün özü ilə müba- rizəsi kimi qəbul etmək olar. Xeyir və şər, vicdan, güc, dostluq, qardaşlıq, millət, xalq, bizi qoynunda yaşadan dünya barədə fəlsəfi düşüncələr ro- manın məhək daşını, dayaq nöqtələrini təşkil edir. Data Tutaşxia bir feno- mendir, ləyaqət, mərdlik, alicənablıq simvoludur, belə adamlar dünyada çox deyil. Bu tarixi roman Data Tutaşxianı tanıyan, onunla yoldaş olmuş, dostluq eləmiş, haradasa təsadüfən görüşmüş insanların dilindən danı- şılır. Bu “sənəd”ləri bir vaxtlar jandarmeriya rəisi olmuş Qraf Seqedi top- layıb. Qraf Seqedi bu iki şəxsiyyətin – Muşni Zarandia ilə Data Tutaşxianın psixologiyasını, daxili aləmini təhlil edir, fəlsəfi mühakimələr yürüdür və onların hər ikisinə pərəstiş, bəlkə də, qibtə edir. Muşni ilə Data demək olar ki, eyni adamlardır. Lakin tale elə gətirib ki, dayıoğlu ilə bibioğlu bir-birilə- rinə düşmən olublar...

Azərbaycan dilində

ISBN: 978 9952 532 27 2

Yumşaq üz qabığı

668 səhifə

Ölçü: 130x198 mm

Qiymət: 10.90 AZN