Bablik və Tahirə Qurrətuleyn - Güntay Gəncalp - SizinKitab
SizinKitab

Bablik və Tahirə Qurrətuleyn - Güntay Gəncalp

Əsas qiymət 3.90₼
/

Bablik və Tahirə Qurrətuleyn - Güntay Gəncalp - SizinKitab

Kitabda XIX əsr Qacar tarixi və sosial durumu incələnmiş, dini təriqətlərin ortaya çıxdığı ictimai və məzhəbi mühit araşdırılmışdır. XIX əsrdə ən önəmli təriqət hərəkəti olaraq böyük məzhəbi, siyasi, hərbi və sosial çalxantı yaradan şeyxilik və babilik o dönəmin qaynaqların dayanaraq tədqiq edilmişdir. Babi hərəkətinin ən önəmli qadın mütəfəkkiri olan Tahirə Qurrətuleynin həyatı, dünyagörüşü, şeyxi və habi hərəkətlərinə qatılması, bu yolda göstərdiyi fəaliyyətlər və ən sonda da öz inancı yolunda öldürülməsi ayrıntılı bilgilərlə açıqlanmışdır. XIX əsr tarixin sosiologiyasını, şeyxilik, kəşfiyəlik və babiliyi tədqiq edən bu kitab oxucuya yeni bilgilər təqdim etməkdədir. Kitab XIX əsrdə siyasi, dini, sosial və sinfi durumu təsvir edərək, günümüz və gələcək üçün ibrətverici və düşündürücü nəticələrə varmaqdadır.

Nəşr tarixi - İSBN 978-9
120x185
Səhifə sayı - 204