Azərbaycanın bitki aləmi - Aydın Əsgərov - SizinKitab
SizinKitab

Azərbaycanın bitki aləmi - Aydın Əsgərov

Əsas qiymət 30.80₼
/

Azərbaycanın bitki aləmi - Aydın Əsgərov - SizinKitab

Kitab bütövlükdə Azərbaycanın zəngin və rəngarəng bitki aləminə həsr olunmuş, Azərbaycan dilində yazılmış ilk fundamental əsər hesab edilə bilər. Kitaba müəllifin 1970-ci ildən indiyədək apardığı tədqiqatlar nəticəsində müəyyən etdiyi 250 cinsə aid 900-dən çox yeni takson daxil edilmişdir.

Burada bütövlükdə 159 fəsilə və 1.117 cinsə aid 4.961 ali bitki növü, o cümlədən respublikamızın yabanı florasında yayılması müəyyən edilmiş 4.557 növ haqqında müfəssəl məlumat verilir.

Kitabda Azərbaycanda təbii bitən 1.500 növdən çox qida əhəmiyyətli, eləcə də dərman, efir yaglı, vitaminli, yabanı tərəvəz, boya və başqa sahələrdə istifadə oluna bilən bitkilərin arealı, faydalı xüsusiyyətləri və istifadə perspektivləri barədə biliklər, bu zəngin sərvətdən səmərəli istifadə yolları verilmişdir.

Əsər Azərbaycanın bitki aləmi, xüsusən onun yabanı biomüxtəlifliyi sahəsində çalışan mütəxəsislər, botaniklər, ekoloqlar, eləcə də ali məktəblərin biologiya, ekologiya fakültələrinin tələbələri və Azərbaycan təbiəti ilə maraqlananlar üçün dəyərli vəsaitdir.

Azərbaycan dilində


ISBN: 9789952494754

Bərk üz qabığı

444 səhifə

Ölçü: 205x260 mm

Qiymət: 30.80 AZN